สรุป | ความเจ็บปวดในบอลของเท้า - สาเหตุและความช่วยเหลือ

สรุป

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงคำจำกัดความของ ปวดลูกที่เท้าในทางกลับกันขึ้นอยู่กับท่าทางของเท้าจุดรับน้ำหนักซึ่งส่วนใหญ่ควร จำกัด อยู่ที่ส้นเท้าขอบด้านนอกของเท้าลูกบอลของเท้าและนิ้วหัวแม่เท้าจะถูกเลื่อนอย่างไม่ถูกต้องดังนั้น ผู้ป่วยบางรายยังอธิบาย ความเจ็บปวด ที่บริเวณด้านหลังและตรงกลางของฝ่าเท้าเป็น "บอลของ ปวดเท้า“. ขึ้นอยู่กับการแปลไฟล์ ความเจ็บปวด มีลักษณะบางอย่างหรือเกี่ยวข้องกับโรคหรือท่าทางที่ไม่ดี