Radicular Cyst: การป้องกัน

เพื่อป้องกันซีสต์ radicular ต้องให้ความสำคัญกับการลดรายบุคคล ปัจจัยเสี่ยง.

ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม

เนื่องจากฟันที่ถูกทำลาย (รากตาย) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาของก ซีสต์ radicularนิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่ดีและไม่เพียงพอ สุขอนามัยช่องปาก เพิ่มความเสี่ยงของ ฟันผุ และด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงของการเกิดถุงน้ำดีอาจเกิดขึ้นได้

  • อาหาร
    • ไม่เพียงพอ ธาฅุที่ประกอบด้วย การบริโภค (เช่นผ่านเกลือแกงที่มีฟลูออไรด์)
    • ของว่างหรืออาหารที่มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นประจำ
  • สุขอนามัยช่องปาก
  • ไปพบทันตแพทย์
    • ใช้การตรวจสุขภาพฟันไม่เพียงพอ