การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายส่วนบนด้านหลัง

“ เต่า” เอนเก้าอี้แล้วดึงสะบักเข้าหากัน เท้าและเข่าอยู่บนพื้น ตอนนี้ทำของคุณ หน้าอก และกระดูกสันหลังส่วนคอยาวค้างไว้ 10 วินาที

การออกกำลังกายจะยากขึ้นถ้าคุณมีเท้าอยู่บนพื้นเท่านั้น การออกกำลังกายนี้เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ผ่านไปอีกสองครั้งตามมา กลับไปที่บทความ