การเสริมกำลังของเครื่องบีบไหล่

"ลาดรถไฟ"นั่งตัวตรงบนเก้าอี้และถือไม้ไว้ในมือทั้งสองข้าง ดึงไม้ด้านหลังของคุณ หัว ไปทางไหล่ของคุณ หัวไหล่จะหดเกร็ง

หลังจากนั้นคุณนำกระบองไปข้างหลังเธอ หัว สำรองข้อมูลอีกครั้ง ทำซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง 15 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป