สรุป | ออกกำลังกายกับกระเป๋าข้าง

สรุป

การขี่กางเกงเกิดจากความผิดปกติของการกระจายตัวของไขมันและมักเป็นกรรมพันธุ์ ด้วยการกำหนดเป้าหมาย การฝึกความแข็งแรง สำหรับกล้ามเนื้อที่ได้รับผลกระทบ (gluteus, abductor, ischiogroup) สามารถเสริมสร้างโครงสร้างของเนื้อเยื่อและเส้นรอบวงของต้นขาลดลง ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ อาหาร, ระบายน้ำเหลือง และกีฬาผลการแข่งขันที่ดีสามารถทำได้เมื่อเทียบกับกางเกงขี่ม้าคู่หนึ่ง แบบฝึกหัดและการเปลี่ยนแปลงของ อาหาร ควรทำอย่างถาวร