สรุป | แบบฝึกหัดสำหรับ Piriformis Syndrome

สรุป

สรุป, Piriformis Syndrome ในตัวเองเป็นโรคที่รักษาได้ง่าย แต่ต้องได้รับการวินิจฉัยก่อน หากแพทย์ใช้มาตรการที่เหมาะสมและผู้ป่วยปฏิบัติตามแผนการรักษาโรคนี้จะหายได้ง่ายและสามารถป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ หากคุณมีประสบการณ์ ความเจ็บปวด หรือการ จำกัด การเคลื่อนไหวในบริเวณบั้นท้ายของคุณให้นึกถึงของคุณ กล้ามเนื้อ piriformis. ไม่ทั้งหมด ความเจ็บปวด ในส่วนนี้จำเป็นต้องบ่งบอกถึงปัญหาของดิสก์