วิตามินซี: กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงสำหรับ วิตามินซี การขาด ได้แก่ บุคคลที่มี

  • การบริโภคไม่เพียงพอเนื่องจากการขาดสารอาหารหรือความผิดปกติของการดูดซึมเป็นเวลานานที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
  • ความต้องการที่เพิ่มขึ้น (การตั้งครรภ์ และการให้นมบุตร ความเครียด).
  • การใช้บุหรี่เป็นประจำ (ต้องการเพิ่มเติมคือ 40 มก. ต่อวัน)
  • ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัดและเจ็บป่วย

ความสนใจ
หมายเหตุเกี่ยวกับสถานะของอุปทาน (การสำรวจโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 2008 XNUMX)
32% ของผู้ชายและ 29% ของผู้หญิงไม่ถึงปริมาณที่แนะนำต่อวัน