เชอร์รี่ฤดูหนาว (Withania Somnifera): สถานการณ์อุปทาน

ในรากของผลไม้นอนหลับมีประมาณ 1.33% ของวิทาโนไลด์และ 0.13% -0.31% ของ ลคาลอยด์ อยู่ ในการเปรียบเทียบในใบความเข้มข้นของวิทาโนไลด์และ ลคาลอยด์ เพิ่มขึ้น 1.8 เท่าและ 2.6 เท่าตามลำดับ สารสกัดจาก ใช้ในอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มักจะได้มาตรฐาน 1.5% withanolides สถาบันแห่งชาติเยอรมันเพื่อการประเมินความเสี่ยง (BfR) ให้คำแนะนำปริมาณรายวัน 4.5 มก. ถึง 7.5 มก. มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเบอร์รี่นอนหลับจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับคำแนะนำในการบริโภคการบริโภคไวธานอลแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5 มก. ถึง 61 มก.