สรุป | พลวัตของเกลียว

สรุป

โดยรวมแล้วหลักการของ พลวัตของเกลียว ดังนั้นจึงแสดงถึงรูปแบบการบำบัดที่อ่อนโยนซึ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวสามารถเรียนรู้ใหม่หรือแก้ไขได้เพื่อชดเชยการขาดดุลทางกายภาพและปรับปรุงการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง โดยมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องจะมีการถ่ายทอดการรับรู้ของร่างกายใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากขจัดปัญหาทางร่างกาย