การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอ 5

“ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Rhomboids” รักษาความตึงหน้าท้องและหลังให้ตรงขยับข้อศอกไปข้างหลังทำมุม 90 °กับลำตัวและหดหัวไหล่ (เช่นเดียวกับ การโยกย้าย). นอกจากนี้ยังสามารถออกกำลังกายในท่าคว่ำและเสริมความแข็งแรงด้วยไม้เรียวหรือ Theraband. ทำแบบฝึกหัดนี้ 3 ครั้งโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป