Giant Cell Arteritis: สาเหตุ

กลไกการเกิดโรค (การพัฒนาของโรค)

สาเหตุของการ หลอดเลือดแดงเซลล์ยักษ์ ไม่เป็นที่รู้จัก ต่างๆ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คิดว่าเป็นตัวกระตุ้น

หลอดเลือดแดงเซลล์ยักษ์ เป็นโรคหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่และขนาดกลาง เรือ. การอักเสบเกิดขึ้นใน Adventitia (ห่อหุ้มชั้นของ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รอบ ๆ เลือด และหลอดเลือดน้ำเหลือง) ของหลอดเลือดแดงที่ได้รับผลกระทบ

จุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ (การตรวจเนื้อเยื่อชั้นดี) เผยให้เห็นการอักเสบของผนังหลอดเลือดซึ่งโดยปกติจะมีหลักฐานของเซลล์ขนาดยักษ์ ซึ่งอาจส่งผลให้หลอดเลือดตีบ (vasoconstriction) หรือการลบเลือนของหลอดเลือด (vascular การอุด).