กุ ณ ฑาลินีโยคะ | รูปแบบโยคะ

Kundalini โยคะ

Kundalini โยคะ เป็นรูปแบบทางกายภาพที่น้อยกว่าโยคะทางจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตามเป้าหมายทางจิตวิญญาณเป็นไปตามการใช้ร่างกายและ การหายใจ. ด้วยการเคลื่อนไหวแบบซิงโครนัสของลมหายใจควรปล่อยพลังงาน Kundalini ออกมา

การหายใจ มีความสำคัญเป็นพิเศษ แบบฝึกหัดใน Kunalini โยคะ ไม่ได้เรียกว่า Asana แต่เป็น Kriyas หนึ่งพูดถึง โยคะ ของสติ.

แม้ว่าการวางแนวของ Undalini Yoga จะมีจิตวิญญาณมากขึ้น แต่ก็เป็นรูปแบบโยคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกตะวันตก ความพยายามทางกายภาพเสริมด้วย การทำสมาธิ และการสวดมนต์ (มนต์) ในระหว่าง Kundalini Yoga โยคีสวมเสื้อผ้าสีขาวเพื่อปลดปล่อยพลังของแต่ละบุคคล

Iyengar Yoga

Iyenga Yoga เป็นรูปแบบย่อยของ Hatha Yoga อาสนะจัดอยู่ในตำแหน่งเดียวเป็นเวลานาน การหายใจ มีบทบาทสำคัญ การออกกำลังกายจะดำเนินการในท่าเริ่มต้นที่แตกต่างกัน (เช่นยืนนั่งนอนลง) และซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นกับโยคะ เอดส์ สามารถใช้ได้.

ทำให้ Iyenga Yoga เป็นรูปแบบโยคะที่ดีสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีร่างกาย จำกัด เช่นไม่สามารถฝึกบนพื้นและเสื่อโยคะได้ ทุกอย่างเกี่ยวกับท่าทางการรับรู้ การผ่อนคลาย และความเข้มข้น เป้าหมายคือการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณและสัมผัสกับความเงียบสงบ ในระยะยาวโยคีจะแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้นเขาควรมีทัศนคติในแง่ดีและผ่อนคลายมากขึ้น

Viniyoga

Vinyoga มุ่งเน้นไปที่โยคีในสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันของเขา แบบฝึกหัดปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมอายุของเขา สุขภาพ, สถานะทางร่างกายและจิตใจ. ดังนั้น Vinyoga จึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกลุ่มที่รู้จักที่นี่เนื่องจากไม่รับประกันแนวคิดพื้นฐานของแบบฟอร์มโยคะ

เป็นการบำบัดด้วยโยคะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งโยคีสามารถเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับปัจจุบันของเขาได้ สภาพ. มีแบบฝึกหัดสำหรับจิต ความเจ็บปวดสำหรับความตึงเครียดของกล้ามเนื้อปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนและอื่น ๆ อีกมากมาย แบบฝึกหัดควรได้รับคำแนะนำจากครู Vinyoga ซึ่งสามารถประเมินความต้องการของนักเรียนและเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสม