Rotator Cuff Rupture - การออกกำลังกาย 3

"การหมุนภายนอก Theraband” ถือ Theraband ไว้ในมือทั้งสองข้าง ต้นแขนยึดกับลำตัวส่วนบนและงอ 90 °ที่ ข้อต่อข้อศอก. ดึงสายออกที่ปลายทั้งสองข้างโดยทำ การหมุนภายนอก ของไหล่

ทำ 2 รอบโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง “ การหมุนด้านนอก - จากการงอเข่า” สมมติว่าเป็นท่างอเข่า ร่างกายส่วนบนงอเล็กน้อยไปข้างหน้าและดันก้นไปข้างหลัง

แขนของคุณกางออกที่ความสูงระดับไหล่โดยที่ข้อศอก 90 ° ขยับแขนไปข้างหลังและข้างบนโดยที่ต้นแขนไม่เปลี่ยนตำแหน่ง ทำ 2 รอบโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป