พายยืนขึ้นพร้อมกับ Theraband

"การโยกย้าย ยืนขึ้น” ยืนโดยงอเข่าเล็กน้อยสะโพกกว้าง แก้ไขไฟล์ Theraband รอบมือจับประตู - หน้าต่าง ดึงปลายทั้งสองไปข้างหลังที่ความสูงระดับไหล่ราวกับว่าคุณเป็น การโยกย้าย.

ร่างกายส่วนบนของคุณจะยืดขึ้นอย่างแข็งขันโดยการยกของคุณ กระดูกสันอก และดึงไหล่ของคุณไปข้างหลัง / ลง ทำซ้ำสองชุด ๆ ละ 15 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป